Velkommen til Hjemmeværnets Skyttelaug Nordsjælland

Hjemmeværnets Skyttelaug Nordsjælland er en skytteforening, hvor der primært skydes med grovpistol og grovrevolver.
Medlemmerne er fortrinsvis nuværende og tidligere medlemmer af Hjemmeværnet, der ønsker at opbygge og vedligeholde deres praktiske skydekundskaber.

Det er foreningens mål at skabe de rette rammer for medlemmernes fortsatte dygtiggørelse, samt at udvide deres skydningsmæssige horisont gennem afholdelse af skydninger indenfor den store variation af skydeprogammer, der findes under Dansk skydesport.

Optagelse i foreningen kræver skriftlig anbefaling fra to af foreningens medlemmer samt bestyrelsens og politiets godkendelse af medlemsskabet.

Ved interesse for eller spørgsmål til foreningen, skriv da venligst til "bestyrelsen snabela hjvsl.net".

Indkaldelse til Laugssamling 2023

Som udsendt på mail, indkaldes hermed til ordinær laugssamling for 2023

Søndag den 8. oktober 2023
kl. 13.00 (lige efter skydning / våbenkontrol)

Laugssamlingen afholdes i vore lokaler, Borupgård skydebane
Rønnebær Allé, 3000 Helsingør

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag/ændringer m.v.
6. Valg til bestyrelse samt suppleanter og revisor

Bestil Banetid, hvis du vil skyde med på Hanebjerg

For at udgå Skydelederene kører forgæves, hvis der ikke kommer nogle skytter, indfører vi nu bestilling af Banetid.

Så hvis du vi skyde på Hanebjerg, skal du fremover tilmelde dig via denne hjemmeside: https://hjvsl.simplybook.it/v2/#

Det er relativt enkelt at bestile en Banetid. Det er vigtigt at du indtaster Medlemsnummer og e-mail adresse.

Er du i tvivl, så finder du en brugervejledning herunder.

Pbv
184

Referat af Laugssamling 2022 – 08. oktober 2022

Til stede var 13 medlemmer – heraf bestyrelsen:
Formand (378)
Fungerende næstformand (191)
Kasserer (184)
Bestyrelsesmedlem (426)
Bestyrelsesmedlem (297)
Suppleant (222)

Pkt. 1 - Valg af dirigent

Til dirigent blev valgt (339)
Til referent blev valgt (191)

Referent konstaterede efterfølgende at indkaldelse til Laugssamling var udsendt med mindst 14 dages varsel i.h.t. vedtægter (udsendt 8. september 2022)

Pkt. 2 – Formandens beretning

Våbenbesiddelse trods udløb af våbenpåtegning

Er din våbenpåtegning udløbet, så er det vigtigt du er opmræksom på dette....!

Når våbenpåtegningen er udløbet, må våbnet KUN opbevares og må først anvendes og transporteres igen, når det nye våbenlegitimationskort ER modtaget!

Det forudsættes at der er ansøgt om fornyelse via formanden.

Der er pt. en utrolig lang ekspeditionstid på fornyelser (op til 9 måneder). Så derfor er det vigtigt at du reagerer hurtigt, når formanden får besked om at der skal laves en fornyelse.

Indkaldelse til Laugssamling 2022

Som udsendt på mail, indkaldes hermed til ordinær laugssamling for 2022

Lørdag den 8. oktober 2022
kl. 13.00 (lige efter skydning / våbenkontrol)

Laugssamlingen afholdes i vore lokaler, Borupgård skydebane
Rønnebær Allé, 3000 Helsingør

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag/ændringer m.v.
6. Valg til bestyrelse samt suppleanter og revisor

Ny næstformand og nyt bestyrelsesmedlem

På bestyrelsesmøde afholdt d. 3/8-2022, har bestyrelsen konstitueret sig således at bestyrelsesmedlem (191) indtræder som foreningens næstformand.
Derudover er suppleanten (426) indtrådt som bestyrelsesmedlem, frem til næste ordinære laugssamling.

Stor tak til begge to.

Bestyrelsen er derfor igen fuldtallig, og arbejder til laugssamlingen den 8. oktober 2022.

Pbv.
Formanden, 378

Næstformanden, medlem nr. 413, er død

Det er med stor sorg vi har fået besked om, at vores næstformand og gode kammerat, Morten Vedel Lind-Forsmark, er død tidligt i morges.

Morten kom ind Skyttelauget i 2017, og blev valgt ind i bestyrelsen ved laugsamlingen for 2020 (afholdt i 2021). Her blev han, som en del af konstitutionen, udpeget som næstformand.

Æret været Mortens minde.

Pbv
Formanden, 378

Ekstra skydedage på Borupgård (1. halvår)

For at bløde lidt op for de foregående års mange Corona aflysninger, har vi indsat nogle ekstra skydedage på Borupgård.
Foreløbigt i 1. halvår. Så vurderer vi behovet, og om det også skal gælde resten af året.

Vi håber derfor at se endnu flere på banen, hvor der bør være rig lejlighed til at tjene kryds sammen :-)

Dagene er indsat i den samlede liste.

Uge 7 - Søndag 20. februar
Uge 9 - Søndag 6. marts
Uge 11 - Søndag 20. marts
Uge 13 - Lørdag 02. april
Uge 17 - Søndag 01. maj
Uge 25 - Lørdag 25. juni

Pbv
184

Ændring til årets juleafslutning

Bemærk at vi afholder ikke juleafslutning som vi plejer.
Vi afvikler skydning d. 12/12 som almindelig skydedag og giver mulighed for de, som mangler det sidste kryds, kan få det.

Er der medlemmer, der gerne vil skyde, er der mulighed for det. Ganske som vi plejer.

Det er DGI’s anbefaling, at vi afvikler vores aktiviteter i mindre grupper, samt at den enkelte forening selv overvejer, hvorvidt juleafslutninger skal afholdes.

Beslutningen er alene truffet ud fra et ønske om, at være så få i lokalet og på banen af gangen, som muligt.

Pbv
378

Sider

Subscribe to Hjemmeværnets Skyttelaug Nordsjælland RSS